Preporučamo:

Od kolovoza 2016. detalje o proizvodima AlterRisk i ServiceDesk možete naći i na stranicama: katalog.hgk.hr!

Cilj ovog kataloga kojeg kreira i održava Hrvatska gospodarska komora je upoznati naručitelje roba i usluga, posebno investitore i projektante, s kvalitetnim i cijenom konkurentnim proizvodima koji se proizvode u Hrvatskoj.

Pored unosa proizvoda u HGK katalog, u fazi smo izrade i vlastitog kataloga putem kojeg ćete moći dobiti informacije o AlterRisk-u, ServiceDesk-u i ostalim proizvodima tvrtke Alter info, pribilježiti se na demo verziju ili kupnju u "cloud" verzijama. Više informacija naknadno!

11 August 2016

Proizvodi AlterRisk i ServiceDesk prijavljeni na katalog.hgk.hr

Povratak