Preporučamo:

AlterRisk, softver za podršku IT GRC (Governance, Risk management & Compliance), izašao je u novoj verziji (3.8). Nova verzija sadrži nekoliko poboljšanja, ali temeljna nova funkcionalnost odnosi se na modul „Upravljanja zahtjevima“ odnosno jednostavnog „Service Desk“-a putem kojeg korisnici zasad mogu tražiti pravo pristupa i/ili ukidanja pristupa za lokacije ili servise pritom koristeći postojeće podatke o lokacijama i servisima.Instalacija nove verzije kod korisnika koji ne koriste „cloud“ verziju softvera, dogovarat će se sukladno informacijama o mogućnostima rada uslijed COVID-19 epidemije.

08 April 2020

AlterRisk - verzija 3.8 - Upravljanje zahtjevima

Povratak