Preporučamo:

AlterRisk, softver za podršku IT GRC (Governance, Risk management & Compliance), izlazi u novoj verziji (3.5.2). Nova verzija donosi nekoliko funkcionalnosti među kojima se posebno ističe ubacivanje zahtjeva regulative GDPR i ISO 22301:2012 u bazu znanja čime se povećava ionako velik set mapiranja kontrola s postojećim međunarodnim standardima u području informacijske sigurnosti. Dakle, u novoj inačici možete prepoznati slijedeća unaprjeđenja:

  • Dodane nove kontrole i mapiranje na standarde ISO 22301:2012 i GDPR,
  • Mogućnost grupnog procjenjivanja rizika – brže procjenjivanje rizika za entitete koji imaju vrlo slična obilježja,
  • Inteligentnije predlaganje kontrola za smanjivanje rizika na osnovu identificiranih rizika,
  • Dodani novi atributi za podršku radu s entitetima (podacima) kako bi se olakšala primjena GDPR standarda – izrada popisa osobnih podataka u IS-u,
  • Dodana nova izvješća (Hijerarhijski prikaz entiteta, objedinjeni podaci za procese),
  • Izmjene u proceduri za uvoz podataka novih standarda u bazu znanja itd.

Želimo ugodan rad s novom inačicom alata!

05 September 2017

AlterRisk – verzija 3.5.2 – GDPR i ostale novosti...

Povratak