• Procjena rizika informacijskog sustava

Savjetovanje i realizacija projekta uspostave procesa upravljanja rizicima informacijskog sustava (procjena rizika,  obrada rizika te upravljački mehanizmi).

  • Analiza utjecaja na poslovanje (eng. BIA)

Provedite detaljnu analizu utjecaja na poslovanje (eng. Business Impact Analysis) u slučaju neželjenog događaja koji će se negativno odraziti na kontinuitet poslovanja Vaše organizacije. Ova analiza je jedan od koraka izrade strategije kontinuiteta poslovanja.

  • Strategija informacijskog sustava

Strateški gradite i upravljajte informacijskim sustavom organizacije kako bi IT uvijek uspješno podržavao poslovne potrebe organizacije. Usluga obuhvaća analizu trenutnog stanja, definiranje ciljeva organizacije te izradu strateškog plana upravljanja IT-jem u dugoročnom razdoblju.

  • Katalog IT servisa

Jedna od bitnih stavki uspješnog upravljanja IT-jem je izgradnja kataloga IT servisa sa svim parametrima kako ih definira jedan od najpoznatijih standarda ITIL.

  • Eksternalizacija CISO funkcije

Prepustite nam dio svojih "infosec" aktivnosti i posvetite se svojim ključnim poslovnim procesima. Neke od aktivnosti su gore nabrojane. Osim njih, preporučamo i izvođenje programa podizanja svijesti o informacijskoj sigurnosti (engl. security awareness program), izradu upravljačke IT dokumentacije, vođenje projekata usklađenja sa poznatim IT standardima i sl.