• Smjernice HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom

Odluka HNB-a zahtjeva od svih banaka da redovito obavljaju internu reviziju informacijskog sustava. Pri tome je moguće eksternalizirati obavljanje interne revizije IS-a. Reviziju se obavlja prema najšire prihvaćenom standardu za IT procese (npr. CobiT) ili prema Smjernicama HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom iz 2006. godine.

  • Statistička analiza podataka informacijskog sustava

Revizija informacijskog sustava nije potpuna bez primjene nekog od alata za pomoć pri statističkoj analizi podataka, tzv. CAAT (eng. Computer Assisted Audit Techniques). Ovim alatima je moguće obraditi veći broj podataka te ih statistički obraditi i pronaći podatke koji upućuju na moguću zlouporabu sustava. Usluga podrazumijeva implementaciju takvog alata te početnu edukaciju i analizu podataka iz odabranog opsega informacijskog sustava.

 

 

 |  Ispis stranice